Museo
MUSEO „Arthur Verona” a apărut în 2017 pentru a marca împlinirea a 150 de ani de la naşterea lui Arthur Garguromin Verona (născut la 24 august 1867, la Brăila). Fondarea muzeului, iniţiativă privată, este o datorie morală şi un omagiu adus personalităţii, cât şi contribuţiei pictorului la patrimoniul cultural al poporului român.

Alegerea unei locaţii reprezentative, care să găzduiască MUSEO „Arthur Verona”, este un deziderat pe care îl exprimăm. În epoca informaţiei, tehnologia ne ajută în promovarea artei şi, prin instrumente multimedia, vom transforma locaţia într-un veritabil muzeu interactiv.

Din dorinţa membrilor familiei Verona de a oferi publicului posibilitatea cunoaşterii istoriei şi operei celor trei pictori Arthur Verona, Nicolae Henri Verona şi Paul Verona, muzeul urmăreşte reafirmarea credinţei în valorile autentice româneşti, valori pe care iubitorii de artă şi tinerii să le descopere şi să le transmită mai departe generaţiilor viitoare.

MUSEO „Arthur Verona” este primul muzeu privat din România, care îşi propune întregirea şi revitalizarea patrimoniului cultural naţional, atât cel provenit din colecţii private, cât şi pe cel aflat în domeniul public al statului. Aşa cum se cunoaşte, întreținerea şi restaurarea patrimoniului cultural necesită resurse umane, financiare şi logistice importante, iar finanțarea clasică nu acoperă întotdeauna nevoile instituțiilor de cultură din ţară.

Astăzi, majoritatea operelor semnate Verona se află fie în patrimoniul statului, fiind expuse în cadrul nenumăratelor muzee naţionale şi judeţene din ţară, fie în colecţii private sau sunt prezente pe piaţa de artă în cadrul celor mai importante licitaţii de profil.

Venim în ajutorul instituţiilor de cultură şi ne angajăm să contribuim în mod direct la restaurarea picturilor, semnate Verona, care necesită acest proces. Fie că acestea sunt expuse pe simezele muzeelor, fie că se află în pinacoteci, intenţia noastră este de a le reda viaţă şi culoare pentru interesul şi bucuria publicului larg.