AcademiaACADEMIA DE BELLE ARTE „Arthur Verona”, înfiinţată în 2017, este parte a proiectului MUSEO „Arthur Verona”, fondat pentru marcarea împlinirii celor 150 de ani de la naşterea pictorului.

Însuşi pictorul Arthur Verona a iniţiat, în 1919, întemeierea unei Academii libere de pictură, ca o ripostă la ceea ce Şcoala de arte frumoase din Bucureşti, condusă de G.D.Mirea, impunea în acele vremuri.

Principiile şi programul pe care se baza Academia au fost descrise în clar de către pictor: „În artă avem de exprimat adevărul ca o realitate superioară şi nu exprimăm o realitate care are drept scop o imitare superficială a naturii. Artistul este născut cu însuşiri anumite şi chiar un învăţământ al meşteşugului nu poate să-l facă cu talent. Tot aşa este exclus să ne aşteptăm la rezultate bune când constatăm că pictorul nu are cunoştinţe tehnice. Aceste cunoştinţe permit tocmai artistului să se exprime mai uşor. Este desigur greşit a crede că numai cu meşteşugul se poate ajunge la opere de artă. Numai cu cunoaşterea meşteşugului şi fără talent rămânem la o exprimare manieristă.”

Azi, Academia de Belle Arte, ce poartă numele pictorului român, este un proiect privat, care urmăreşte să ducă mai departe crezul acestuia şi să ofere celor pasionaţi de studiul în diverse domenii ale artei posibilitatea de a dobândi atât meşteşug, cât şi cunoştinţe tehnice. Principalele activităţi desfăşurate sunt cele de învăţământ în domeniul cultural precum: arte plastice, muzică, dans, teatru, cursuri de istoria artei, limbi străine şi diplomaţie culturală.